Menu
 

Roulette Game Strategy / 300 System

Systém 300 už svojím názvom napovedá, že tu pôjde o 300 žetónov. Je tomu tak. Princíp je úplne triviálne. Stavíte 100 žetónov na ľubovoľný tucet, ďalších 100 na ďalší tucet a vo zvyšnom voľnom tucta vyberiete 10 čísel a vsadíte na každej z nich 10 žetónov.

Princíp hry:

  • Padne číslo z obsadených tuctov - ste na nule.
  • Padne číslo z na ktoré ste položil 10 žetónov - ste 60 žetónov v pluse.
  • Padne 0 alebo jedno z dvoch čísel, čo sú neobsadená - strácate 300 žetónov (pravdepodobnosť je 1:12,333)
Try winning strategy for bonus money and get into the game